Actueel

Blog: Hoe kun je je als potplantenkweker onderscheiden?

onderscheiden als potplantenkweker

Blog: Hoe kun je je als potplantenkweker onderscheiden?

1 mei 2017

Dat de wereld in rap tempo verandert, is voor iedereen duidelijk. Ook in de agrarische sector zien we flinke verschuivingen. Denk alleen maar aan de groeiende belangstelling voor het meerlaags telen en de zogenaamde stadslandbouw. Ik volg dat met veel interesse. Ligt er straks ook een teeltvloer op een flatgebouw in hartje Rotterdam, Vancouver of Parijs? Ik ben ervan overtuigd dat de ErfGoedVloer ook daar de perfecte oplossing zal zijn, met name door de exacte klimaatregeling die dit teeltsysteem de kweker biedt. Maar voor nu is dat nog toekomstmuziek.

Het gaat aanzienlijk beter

De veranderingen in de tuinbouw hebben vooral te maken met de crisis die de sector de afgelopen jaren hard heeft getroffen. Dat heeft bij de meeste kwekers gezorgd voor een stukje bewustwording en hen anders naar de toekomst laten kijken. Daar komt natuurlijk bij dat het momenteel veel beter gaat in de sector. Alles trekt weer aan, waardoor kwekers weer bereid zijn om te investeren. En dat komt veel nieuwe ontwikkelingen ten goede.

Hoe kun je je onderscheiden?

Werd er voorheen vooral gestuurd op kosten, tegenwoordig wordt er meer gekeken naar het rendement. ‘Wat levert die investering mij op termijn op? Welke mogelijkheden biedt deze nieuwe stap mij?’ Die vragen zorgen voor heel andere (verkoop)gesprekken. Daarbij gaat het nu veel meer over vraagstukken als ‘waar wil je over drie jaar staan?’ of ‘waarmee kan jij je echt onderscheiden?’ Vragen die ook centraal staan in ‘Cijfers & Trends in de potplantenteelt’, een rapport van de Rabobank.

Duurzaamheid is het thema van nu

Ook in dit rapport veel aandacht voor de verduurzaming van de sector. Telers kunnen zich volgens de bank positief onderscheiden door duurzaam om te gaan met water, energie, meststoffen, gewasbescherming en afvalstromen. Consumenten zijn daar namelijk steeds gevoeliger voor. Voor kwekers dus de uitdaging om niet alleen duurzaam te telen, maar ook om hun product als zodanig in de markt te zetten, zodat consumenten die bewuste keuze ook kúnnen maken. De Rabobank doet de suggestie van een keurmerk.

Planten gaan langer mee!

Binnen ErfGoed denken wij al langer na over een keurmerk of in ieder geval een soort label: ‘Deze plant is geteeld op een ErfGoedVloer.’ “Nou en?”, zult u misschien denken. Maar ervaringen van kwekers en ook recente proeven hebben klip en klaar aangetoond dat planten die geteeld zijn op onze teeltvloer sterker en vitaler zijn dan planten van een ander teeltsysteem. En dus langer meegaan!

Een nieuw verkoopargument

Een argument dat in het verleden nog weleens schouderophalend werd afgedaan, maar nu – met het oog op de toenemende eisen van de consument – steeds interessanter wordt. Daarmee reiken we kwekers die op onze teeltvloer telen, of van plan zijn om dat te gaan doen, dus een nieuw verkoopargument aan! Eén die er tegenwoordig ook echt toe doet.

Naast het feit dat kwekers op een teeltvloer goed scoren op het gebied van duurzaamheid – door de enorme besparing op water, meststoffen, energie en ook gewasbeschermingsmiddelen (dat laatste wordt bevestigd door de registratiecijfers van MPS; lees hiervoor mijn eerdere blog) – gaan hun planten ook nog eens langer mee. Over jezelf onderscheiden gesproken!

Wil je hier eens over door praten, mail of bel mij gerust.

Hugo Paans
Directeur / director
h.paans@erfgoed.nl

TERUG NAAR OVERZICHT