Gesloten vloeren zoals de betonvloer en asfalt

De betonvloer leek aanvankelijk de oplossing voor steeds strenger wordende eisen op emissie. Er kleven echter een aantal nadelen aan die vloeren.

Nadelen betonvloer

Zo wordt bij een eb- en vloedsysteem het water niet gelijkmatig opgezet en afgevoerd wat onregelmatige groei in de hand werkt. Ziektes kunnen ontstaan door achterblijvend water en bovendien kan de vloer flink opwarmen. Daardoor kunnen planten in de stress raken. Dit blijkt uit onderzoek in Italië waar planten door een hete vloer ’s middags nauwelijks meer groei vertonen doordat de huidmondjes sluiten.