Pythium

Pythium (wortelrot) is een schimmel die behoort tot de de Oömyceten. Deze schimmels verspreiden zich door middel van zwemsporen. Deze sporen zijn heel gevoelig voor verdroging. Verspreiding is dan ook afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Vooral in een vochtige omgeving kan de verspreiding heel snel gaan. Pythium komt in veel gewassen voor en is in het algemeen herkenbaar aan wollig wit schimmelpluis. Pythium kan de wortel en ook de stengel infecteren. Pythium tast uiteindelijk de vaatbundels van de plant aan. De plant gaat slap hangen. Een aantasting is het eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. De plant kwijnt langzaam weg. Het duidelijkste symptoom is het volledig wegrotten van de wortels. De plant blijft in groei achter en het blad kan geel kleuren omdat onvoldoende voedingstoffen vanuit de wortel worden aangevoerd.

Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten toeslaat. Ook planten onder stress zijn gevoeliger voor infectie. Externe oorzaken zoals tijdelijk wateroverlast, te hoge bodemtemperatuur, foutieve bemesting en een te vochtige opkweek kunnen grootschalige aantastingen veroorzaken.

Met de ErfGoedVloer heeft u het klimaat bij de plant volledig in de hand. Van wateroverlast of een te vochtige opkweek is dus geen sprake. Ook stressfactoren, zoals bijvoorbeeld een te warme teeltvloer in de nachtelijke uren, kan met de ErfGoedVloer makkelijk worden voorkomen. Lees hier voor ook ‘Gesloten vloeren zoals de betonvloer en asfalt’.

 

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de werking van een ErfGoedVloer? Neem contact met ons op.